Prihláška na akreditované vzdelávanie

Záväzné prihlásenie na akreditované vzdelávanie DRUHÝ KROK

Názov vzdelávacieho programu:

Akreditovaný vzdelávací program pre pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl.