Kontakt

OZ PROFKREATIS plus

Adresa: Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

Kontaktná osoba pre vzdelávanie:
Michaela Gyorgyfiova – 0908 986 439
E-mail: info@druhykrok.sk

Odborný garant: 
Prof. PhDr. Gajdošová Eva, PhD
E-mail: eva.gajdosova51@gmail.com