Kontakt

OZ PROFKREATIS plus

Adresa: Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

Kontaktné osoby pre vzdelávanie:
Mgr. Michaela Györgyfiová : +421 908 986 439

PhDr. Veronika Bisaki, PhD. MBA +421 903 478 002

Kontaktná osoba pre organizačné zabezpečenie :

Jozef Karvai, DiS : +421 907 649 218


E-mail: info@druhykrok.sk

Odborný garant: 
Prof. PhDr. Gajdošová Eva, PhD
E-mail: eva.gajdosova51@gmail.com