Program ako výchovno-vzdelávacia pomôcka

Súčasťou programu DRUHÝ KROK je: 

  • metodická príručka určená pedagogickým a odborným pracovníkom škôl a školských zariadení, ktorá je sprievodcom celým programom, obsahuje postupy, prístupy, návody, návrhy a
    kroky, ako s programom v škole pracovať.
  • veľkoformátové karty (spolu 32 pre materské školy a 30 pre základné školy)  s konkrétnymi životnými situáciami detí v škole aj mimo školu, ktoré obsahujú
    metodicko-didakticky prepracovanú vzdelávaciu jednotku.
  • 3 plagáty/postery 
  • plyšové bábky (zajačik, psík a slimák), ktoré reprezentujú tri rôzne osobnostné typy detí a ich prejavov  správania v životných, najmä problémových  situáciách; (plyšové hračky obsahuje box určený pre materské školy).

Všetko je uložené v ľahko prepraviteľnom boxe.