Webster

Webster je full servisová komunikačná agentúra založená v roku 2001. Realizuje komunikačné projekty v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, stavebníctva, FMCG, poisťovníctva, informačných
technológií, ale aj sponzoringu a filantropie. DRUHÝ KROK je projekt, ktorý si získal absolútnu podporu tejto agentúry, vďaka čomu Webster pomáha OZ PROFKREATIS plus s kompletnou marketingovou komunikáciou DRUHÉHO KROKU.