Situácia na školách

Každý druhý opýtaný žiak priznal, že bol obeťou šikany.
(Zdroj: http://www.sikana.org/pdf/sirotova.pdf)

Každé tretie dieťa sa so svojim trápením nikomu nezdôverí.  .
(Zdroj: http://www.sikana.org/pdf/sirotova.pdf)

Každý druhý prípad šikanovania sa stáva priamo v školskom prostredí.
(Zdroj: www.prevenciasikanovania.sk)

Každý tretí žiak uviedol, že bol svedkom šikany.
(Zdroj: www.prevenciasikanovania.sk)

Každý tretí prípad šikanovania sa aj napriek sťažnostiam vôbec nerieši.
(Zdroj: www.prevenciasikanovania.sk)