PROGRAM DRUHÝ KROK ROBÍ KAŽDÚ ŠKOLU LEPŠOU.
Dokázateľne u detí rozvíja empatiu, súdržnosť, komunikačné zručnosti či vhodné sociálne správanie. Pomáha zvládať agresiu a šikanovanie na školách.

Tento program je už bežnou súčasťou vyučovacích hodín v školách v mnohých krajinách sveta ako napr. Fínsko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Veľká Británia, Island, Lotyšsko, Kanada, USA, Japonsko či Austrália. Na Slovensku je realizovaný pod odbornou garanciou OZ PROFKREATIS plus a vďaka podpore spoločnosti GSK sa vo februári 2014 podarilo vyškoliť a certifikovať 96 pedagógov z 54 škôl na celom Slovensku. V súčasnosti je do projektu DRUHÝ KROK zapojených už 154 základných škôl, ktoré ho zaradili do vyučovacích hodín v rámci etickej výchovy a veríme, že ich počet ešte narastie.

DRUHÝ KROK ponúka riešenie na súčasný problém v školách, kde čím ďalej, tým viac narastá agresivita, šikana, útoky na učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam. Súčasťou výučbových materiálov sú veľkoplošné fotografie, ktoré znázorňujú situácie z každodenného života detí a obsahujú presnú metodickú inštrukciu pre učiteľov. Vďaka nim môžu učitelia vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a rozvíjať tak ich empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdržnosť v triede. Výborné výsledky, ktoré DRUHÝ KROK priniesol do škôl na celom svete, potvrdzujú aj mnohé prieskumy zrealizované na Slovensku aj v zahraničí.

Užitočné informácie

 • Info o parkovaní

  Vážení návštevníci centra,

  pripomíname Vám, že centrum sa nachádza v parkovacej lokalite „Ružová dolina“, kde je nutné si od 08.00 hodiny ráno až do poobedia 17.00 hod. hradiť parkovné.

  Parkovné môžete uhradiť nasledovne:

  1. V najbližšom parkovacom automate (pri kúpalisku Delfín)
  2. prostredníctvom aplikácie PAAS – návod nájdete tu – https://paas.sk/platba/

Napíšte nám