GSK

GSK je celosvetovo jednou z najväčších nadnárodných farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj. Ich poslaním je napĺňať potreby ľudstva v oblasti zdravotníctva a
umožniť tak ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Okrem farmaceutickej sféry sa venuje aj filantropickým aktivitám, prostredníctvom ktorých pomohli pri realizácii už
niekoľkým spoločensko-prospešným projektom. Jedným z nich je aj projekt DRUHÝ KROK, ktorému sa vďaka podpore GSK podarilo vo februári 2014 preškoliť a certifikovať 96
pedagógov z 54 škôl z celého Slovenska.