VIP osobnosti

Petra Bernasovská (redaktorka)

Mám dve deti a zaujíma ma, čo im môže škola dať do života. Výučba je väčšinou zameraná len na faktické údaje, ktoré si dnes už môže každý veľmi jednoducho vyhľadať kdekoľvek na internete. Ale
podľa skúseností vieme, že človeka neformujú len základné vedomosti, ale najmä to, ako sa naučí komunikovať, zapadnúť do kolektívu, ako dokáže zvládať svoje emócie. Možno práve táto nadstavba je tým,
čo robí aj z priemerných študentov v škole úspešných ľudí v živote. Preto som veľmi rada, že do škôl prichádza projekt Druhý krok. Takáto emocionálna výchova je aj preventívnym programom proti
agresii u detí. Ak chceme všeobecne lepšiu, vyspelejšiu spoločenskú kultúru, musíme na tom začať  pracovať už s deťmi.

Petra Nagyová Džerengová (spisovateľka)

Veľmi vítam projekt Druhý krok. Voľakedy sa možno deti učili emociálnemu správaniu od svojich rodičov a príbuzných, pretože boli často spolu. V dnešnom uponáhľanom svete však trávia spolu
veľmi málo času a mnoho vecí ostáva na školu. Žiaľ, mnohé deti nevedia na vypäté situácie reagovať primerane, alebo vôbec. Ako spisovateľka oceňujem, že edukácia prebieha nenásilne, prostredníctvom
príbehov, čo považujem za najlepšiu formu odovzdávania toho, čo považujeme za dôležité. V príbehu sa vedia deti identifikovať a to usmernenie zoberú prirodzene za svoje, skôr, ako keby im len niekto
povedal, urob to tak, alebo tak. Prajem si, aby tento projekt čo najskôr zamieril do všetkých našich škôl.