Cenník

Akreditovaný vzdelávací program pre pedagogických zamestnancov – 200 €
(Podpora psychosociálneho rozvoja detí a žiakov)

Akreditovaný vzdelávací program pre odborných zamestnancov – 180 €
(Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov)

Neakreditované vzdelávanie DRUHÝ KROK – 50 €
(Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách)

Učebná pomôcka Druhý krok pre Základné školy – 320 €
(v slovenskom aj českom jazyku, Objednávkový formulár programovej sady TU)

Učebná pomôcka Druhý krok pre Materské školy – 350 €
(v slovenskom aj českom jazyku, Objednávkový formulár programovej sady TU)

Ak si spolu so vzdelávaním u Nás objednáte učebnú pomôcku k programu, tak Vám bude udelená zľava -50 €, ktorá bude odrátaná z ceny učebnej pomôcky Druhý krok.