Cenník

Vzdelávanie v programe DRUHÝ KROK – 150 €
(Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách)

Cenník pomôcok pre Slovenskú republiku:

Učebná pomôcka Druhý krok pre Materské školy – 390 €
(v slovenskom aj českom jazyku, Objednávkový formulár programovej sady TU)

Učebná pomôcka Druhý krok pre Základné školy 1. – 3. ročník – 370 €
(v slovenskom aj českom jazyku, Objednávkový formulár programovej sady TU)

Učebná pomôcka Druhý krok pre Základné školy 5. ročník – 370 €
(v slovenskom aj českom jazyku, Objednávkový formulár programovej sady TU)

Cenník pre Českú republiku:

Učebná pomôcka Druhý krok pre Materské školy – 10 250 CZK
(v slovenskom aj českom jazyku, Objednávkový formulár programovej sady TU)

Učebná pomôcka Druhý krok pre Základné školy 1. – 3. ročník – 9750 CZK
(v slovenskom aj českom jazyku, Objednávkový formulár programovej sady TU)