Cenník

Vzdelávanie v programe DRUHÝ KROK – 50 €
(Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách)

Učebná pomôcka Druhý krok pre Základné školy – 320 €
(v slovenskom aj českom jazyku, Objednávkový formulár programovej sady TU)

Učebná pomôcka Druhý krok pre Materské školy – 350 €
(v slovenskom aj českom jazyku, Objednávkový formulár programovej sady TU)

Ak si spolu so vzdelávaním u Nás objednáte učebnú pomôcku k programu, tak Vám bude udelená zľava -50 €, ktorá bude odrátaná z ceny učebnej pomôcky Druhý krok.