Referencie

Videoreferencie:

  1.   Aká je súčasná situácia na školách a v rodinách očami učiteľa?
  2.   Aké sú očakávania učiteľov s Druhým krokom?
  3.   Aké už majú učitelia skúsenosti s Druhým krokom?
  4.   Úloha učiteľa – výchova či vzdelanie?

Z dotazníkov vyberáme:

„Školenie ma obohatilo o nové skúsenosti a poznatky. Ďakujem za čas strávený s lektormi, škoda, že iné vzdelávania nie sú obsiahnuté
takýmito odborníkmi.“

Magdaléna V.

„Vzdelávanie mi prinieslo mnoho pozitívnych, nových a tvorivých prvkov, ktoré môžem ďalej uplatniť“

Dana Š.

„Takto si predstavujem vzdelávanie!“

Anonym

„Veľmi dobre vypracovaný projekt, ktorý sa mi už teraz osvedčuje v praxi. Lektorky sú ľudia s veľkým srdcom a mnohí sa môžu od nich
učiť.“

Valéria B.

„Prednášky boli podnetné, dávali priestor na zamyslenie sa, nepodávali fakty typu „kuchárska kniha“, ktoré sú vo výchove nepoužiteľné.“

Jana B.

„Program DRUHÝ KROK naplnil všetky moje očakávania, poskytli nám rôzne materiály na prípadné doštudovanie, obohatenie či zopakovanie
vedomostí.“

Lenka S.