14.06.2024 o 14.OO h.

Otvorené (pre odborných aj pedagogických zamestnancov)

V prípade väčšieho počtu uchádzačov je možné stanoviť si individuálny termín výcviku, ako aj miesto jeho konania.

(minimálny počet uchádzačov o vzdelávanie je však 8 osôb).

Prihlasovací formulár TU