20.10.2023 o 13:00

Otvorené (pre odborných aj pedagogických zamestnancov)

V prípade väčšieho počtu uchádzačov je možné stanoviť si individuálny termín výcviku, ako aj miesto jeho konania.
(minimálny počet uchádzačov o vzdelávanie je však 8 osôb).
Prihlasovací formulár TU