Test ADHD

Dovoľte, aby sme Vám predstavili skríningový test, na základe ktorého môžete zistiť, či má Vaše dieťa sklony k poruche pozornosti sprevádzané hyperaktivitou.

Táto porucha sa odborne nazýva ADHD (z angl. attention deficit hyperactivity disorder) a je definovaná ako vývinová porucha, pre ktorú je charakteristický neprimeraný stupeň pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Patrí medzi tzv. spektrálne poruchy, pretože sa u rôznych ľudí vyskytuje v rôznych stupňoch.

 1. Je Vaše dieťa neustále podráždené, vzrušivé?
  Vôbec také nie je
  Občas sa mu to stane
  Stáva sa mu to pomerne často
  Je také stále
 2. Má Vaše dieťa problémy v sociálnom učení (v učení návykov)?
  Takéto učenie mu ide veľmi dobre
  Stáva sa mu to, ale iba občas
  Mám pocit, že dosť často
  Úplne, robí mu to veľký problém
 3. Je Vaše dieťa nepokojné, netrpezlivé, rozbehané a stále sa krúti?
  Vôbec, patrí medzi pokojné deti
  Iba občas, závisí to na situácii
  Stáva sa mu to pomerne často
  Je také stále
 4. Je Vaše dieťa priebežne behom celého dňa nepokojné, rozbehané?
  Vôbec nie, práve naopak
  Občas sa mu to stáva
  Mám pocit, že pomerne často
  Je také stále
 5. Vaše dieťa žiadnu prácu nedokončí dokonca?
  Vždy všetko dokončí
  Občas, podľa toho o čo ide
  Stáva sa mu to pomerne často
  Nikdy nič nedokončí
 6. Je Vaše dieťa detinské a sociálne nezrelé?
  Vôbec nie, práve naopak
  Len čiastočne, záleží na okolnostiach
  Mám pocit, že sa tak správa dosť často
  Presne to sedí na moje dieťa
 7. Vaše dieťa udrží pozornosť len krátkodobo?
  Nie, moje dieťa sa dokáže sústrediť
  Občas sa mu to stane
  Stáva sa mu to často
  Mám problém udržať jeho pozornosť na dlhší čas
 8. Nechá sa Vaše dieťa ľahko niečím „otráviť“?
  Vôbec nie
  Iba občas ho niečo „otrávi“
  Pomerne často
  Veľmi ľahko sa nechá „otráviť“
 9. Sprevádzajú Vaše dieťa rýchle zmeny nálad?
  Nie, nálady nemení rýchlo
  Občas áno
  Stáva sa mu to často
  Stále, je veľmi náladové
 10. Vaše dieťa neuznáva svoje chyby?
  Vždy si svoju chybu prizná
  Občas mu to robí probléme
  Stáva sa mu to často
  Svoju chybu si nikdy nechce priznať